Creatieve therapie

Wat is creatieve therapie?

Creatieve therapie is een gerichte psychotherapeutische behandeling die tracht veranderings, ontwikkelings, en/of acceptatieprocessen te bewerkstellen bij personen met psychische klachten of stoornissen, lichamelijke handicaps, of cognitieve beperkingen. Het doel van de therapie is de cliënt te leren om binnen gegeven grenzen en mogelijkheden zelf richting aan zijn leven te geven. Het huis ‘creatieve therapie’ heeft veel kamers. In Nederland onderscheidt men vijf vormen van creatieve therapie: muziektherapie, dramatherapie, beeldende therapie, danstherapie en tuintherapie. In alle vormen staat de potentieel helende werking van het creatief bezig zijn – actief, maar soms ook buy essays cheap passief – centraal. De toegepaste middelen worden ontleend aan kunstvormen of, zoals bij tuintherapie, aan het werken met en rond organisch materiaal. Zij vormen de basis van therapeutisch werken.
Aan de hand van gerichte methoden wordt hierbij geappelleerd aan de directe emotionele en zintuiglijke beleving van de mens. Het effect kan verwerking, verrijking of inzicht zijn, maar ook verbetering van het cognitieve of lichamelijke functioneren.

 

Wat moet ik me daar concreet bij voorstellen?

Er is geen standaard methode of recept bij het verwerken van pijnlijke en moeilijke ervaringen of verlies. Elk proces volgt zijn eigen weg, afhankelijk van je draagkracht, je geschiedenis en je mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn vaak groter dan je jezelf bewust bent. Bij ‘creatieve verwerking’ gaat het niet om praten alleen. Het is ook belangrijk om met andere middelen dan taal uiting te geven aan wat je beleeft, voelt en ervaart. Voordat je uiting geeft aan bijv. je gevoelens (d.m.v. een spel, rol, lied, tekst, dans of beeld) kun je ze eerst verkennen.
Je kunt daarvoor gebruik maken van bijv. geleide fantasie en meditatie. Door vorm te geven vanuit jezelf maak je jezelf meer zichtbaar. Er ontstaat voldoende afstand om ernaar te kijken, het erkenning te geven en te delen. Op je eigen manier kun je ervaringen verwerken en daarmee met je leven verder gaan. Hoe is creatieve therapie ontstaan? Creatieve therapie als zelfstandige discipline is ontstaan binnen uiteenlopende terreinen van begeleiding en zorg. In Nederland essay writing websites werden in de jaren ’20 en ’30 musici en beeldend kunstenaars ingezet bij de behandeling en begeleiding van patiënten en cliënten. Aanvankelijk dienden de kunstzinnige uitingen van de cliënten/patiënten voornamelijk psychiatrisch diagnostische doeleinden. Geleidelijk aan werden de therapeutische elementen in de verschillende expressievormen herkend. Methodiek en systematiek, toegespitst op gerichte behandelingen, werden ontwikkeld en in de jaren vijftig kwamde creatieve therapie als specialisatie op eigen benen te staan. Eerst drama-, beeldende en muziektherapie. In de jaren daarna specialiseerden zich daarnaast andere disciplines; het vormgeven in landschap en tuin en het vinden van expressievormen in dans.De toenemende professionalisering leidde tot het ontstaan van specifieke beroepsopleidingen op HBO-niveau van een beroepsvereniging van creatief therapeuten, de NVCT.

 

Voor wie is het bedoeld?

Beeldende therapie is bedoeld voor cliënten die affiniteit hebben met beeldende bezig zijn, bijvoorbeeld door gevoelens/ gedachten tot uitdrukking te brengen waar misschien nog geen woorden voor zijn. Daarnaast kan het ook fijn zijn iets te maken wat men mooi vindt. Het biedt cliënten de mogelijkheden hun kwaliteiten hierin te vergroten en ermee naar buiten te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het doel van de behandeling?

Doelen kunnen worden gesteld op de volgende gebieden:

•  Emotionele problemen: Het verwerken van traumatische ervaringen of het leren uiten en vormgeven van emoties.

•  Gedragsmatige problemen: Het leren structuur aanbrengen, leren chaotisch gedrag tegen te gaan, verminderen van probleemgedrag, leren beter om te gaan met frustraties, leren om controle te verminderen of los te laten, concentratie leren verhogen, doorzettingsvermogen vergroten.

•  Conflictverwerking: Om leren gaan met tegenstellingen, conflicten leren vormgeven en verwerken.

•  Egoversterking: Ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, vergroten van zelf-vertrouwen en zelfbeeld, leren accepteren van grenzen en beperkingen, ontwikkelen van eigenheid en identiteit.