Werkwijze

Na aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek. Deze is vrijblijvend en kosteloos.
Na een observatieperiode van enkele sessies wordt, naar aanleiding van deĀ  hulpvraag, samen bepaald hoe het behandelplan eruit gaat zien.
Samen spreken we regelmatig evaluatiemomenten af om te kijken of de afgestelde werk- en behandeldoelen zijn behaald of moeten worden bijgesteld.

Afronding volgt als de werk- en behandeldoelen zijn bereikt.